Semnatura electronică în relația interinstituțională cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

România | 14 Mai 2015

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) implementează în perioada septembrie 2012 – noiembrie 2015 proiectul e – ANFP – Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare cod SMIS 36675, având o valoare de 14.513.253,92 lei fără TVA.

Scopul proiectului este dezvoltarea de instrumente inovatoare specifice pentru îndeplinirea eficientă a rolului şi atribuţiilor pe care ANFP le exercită în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici referitoare la utilizarea semnăturii electronice la nivelul administraţiei centrale şi locale precum şi arhivarea electronică a documentaţiei existente în arhiva ANFP. Astfel, aceste elemente vor contribui la dezvoltarea capacităţii de management a ANFP şi îmbunătăţirea comunicării /relaţionării cu instituţiile publice.

În vederea implementării semnăturii electronice la nivelul administrației publice centrale și locale din România, prin intermediul proiectului, vor fi achiziționate certificate digitale calificate care vor fi date în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an de la data emiterii, unui număr de 1.930 de autorităţi şi instituţii publice. Certificatele digitale calificate asigură integritatea şi confidenţialitatea documentelor transmise electronic, permit autentificarea la diverse aplicaţii şi garantează identitatea persoanei în sensul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi a Hotărârii Guvernului nr.1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare și sunt emise de S.C. CertSIGN S.A., furnizor acreditat de servicii de certificare calificată.

În relația cu ANFP, semnătura electronică extinsă va fi folosită, începând cu anul viitor, de către instituțiile și autoritățile publice prin utilizarea Portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici. Astfel, se va putea cunoaşte în timp real situaţia, atât a funcţionarilor publici din administraţia publică din România, la nivel central şi local, cât și situaţia autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la managementul resurselor umane. Totodată, aceste instrumente informatice (de tipul semnăturii electronice, Portal de management) vor contribui la eficientizarea, transparentizarea și reducerea timpilor de transmitere a documentelor și vor preveni situaţiile de nerespectare a prevederilor în domeniul funcţiei publice şi a funcţionarilor publici.

De asemenea, proiectul vizează instruirea a 3.860 de persoane la nivel naţional cu privire la modul de utilizare a semnăturii electronice în cadrul a 22 de seminarii regionale (inclusiv Municipiul Bucureşti), ce vor avea durata de 1 zi și se vor derula la nivelul municipiilor reședință de județ. La aceste sesiuni de instruire vor participa 2 reprezentanți din cadrul celor 1.930 de instituții publice și autorități publice, respectiv ordonatorul de credite/reprezentantul legal al instituției și un funcționar din cadrul compartimentului de resurse umane. În cadrul proiectului, se va elabora un Manual de utilizare a semnăturii electronice care va fi tipărit în 4.100 de exemplare și distribuit instituțiilor și autorităților publice care fac parte din grupul țintă al proiectului.

Pentru a asigura o bună comunicare și diseminare a informațiilor privitoare la activitățile proiectului e-ANFP, cod SMIS 36675, ANFP adresează solicitarea ordonatorilor de credite/reprezentanților legali ai instituțiilor și autorităților publice din cadrul administrației publice centrale și locale (cu excepția comunelor), beneficiare ale proiectului, de a comunica, până pe data de 18.05.2015, pe adresa de email: adela.nuta@anfp.gov.ro și prin intermediul Portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici următoarele informații:

 • datele de contact ale ordonatorului de credite/reprezentantul legal al instituției pentru a asigura emiterea certificatelor digitale calificate conform legislației în vigoare conform tabelului de pe site;

 • informarea cu privire la situația în care ordonatorul de credite/reprezentantul legal deja deține semnătura electronică extinsă. Această înștiințare este necesară în vederea evitării dublei finanțări din fondurile europene.

 • datele de contact ale persoanei din cadrul compartimentului de resurse umane care va menține comunicarea cu echipa de proiect pe parcursul implementării acestuia conform tabelului de pe site.

Subliniem că datele de contact ale ordonatorului de credite/ reprezentantului legal pot fi completate în Portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici la secțiunea SETĂRI – CONDUCĂTOR INSTITUȚIE. Informații despre persoanele de contact din cadrul ANFP, precum și documentele care trebuie completate și transmise de către instituții sunt disponibile pe site-ul ANFP www.anfp.gov.ro, secțiunea Anunțuri.

Cursurile Agora

Alege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferinta
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: București
 • Când: în curând
 • Info: 2 zile
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora

Cea mai recentă conferinţă Agora

12 decembrie 2017

Data Centers & IT Infrastructure Management

Data Centers & IT Infrastructure Management

Viitorul este în cloud, mobil și social. Fenomenul Internet of Things devine și el realitate. În 2020 pe glob vor exista 50 de miliarde de dispozitive, care vor produce 35 zettabytes de [...]

 
Fii la curent cu ultimele noutati agora.ro!