Proiect de strategie de reglementare în domeniul serviciilor poștale pentru perioada 2017-2020

Comunicaţii | 5 Ianuarie 2017

ANCOM supune astăzi consultării publice Proiectul de Strategie de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020, ce este structurat pe următoarele direcţii de acţiune: promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, promovarea concurenţei și încurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei.

Context

Actuala propunere de Strategie a fost elaborată de ANCOM în continuarea Strategiei de reglementare a domeniului serviciilor poștale pentru perioada 2012-2016. În intervalul aferent precedentei strategii, Autoritatea a urmărit mai multe obiective-cheie, concretizate, printre altele, în măsuri precum: monitorizarea modului în care furnizorii de servicii poștale își respectă obligațiile stabilite de legislația din domeniul serviciilor poștale, evaluarea măsurilor necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la serviciile poștale în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori, evaluarea drepturilor şi obligaţiilor furnizorului de serviciu universal și realizarea de studii de piaţă pentru identificarea nevoilor utilizatorilor serviciilor poştale. În perioada respectivă ANCOM a derulat peste 4.000 de acțiuni de control menite să asigure buna funcționare a domeniului serviciilor poștale din România.

Totodată, ANCOM a urmărit optimizarea activităţii de autorizare a furnizorilor de servicii poştale, în acest context Autoritatea propunând revizuirea legislaţiei secundare în materie, prin lansarea în consultare publică, la data de 29 noiembrie 2016, a proiectului unei noi decizii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, act normativ care urmează să intre în vigoare în prima parte a anului 2017.

Mai multe detalii despre implementarea Strategiei ANCOM de reglementare a domeniului serviciilor poștale 2012-2016 găsiți în Raportul de evaluare disponibil aici.

Direcții de acțiune 2017 - 2020

Pentru promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale din România în perioada 2017-2020, ANCOM își propune să continue procesul anual de monitorizare a calității serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, acțiunile de informare a utilizatorilor cu privire la drepturile lor în relația cu furnizorii de servicii poștale și să analizeze în ce măsură serviciile poștale disponibile pe piață și condițiile de furnizare a acestora asigură satisfacerea necesităților specifice ale utilizatorilor cu nevoi speciale, urmărind inclusiv să identifice modul în care furnizorii de servicii poștale pot veni, cât mai eficient, în întâmpinarea nevoilor speciale ale  acestei categorii de utilizatori prin furnizarea de servicii noi.

În sensul asigurării accesului tuturor utilizatorilor la serviciul universal în sectorul serviciilor poştale, în intervalul 2017-2020, activitatea ANCOM va fi axată, în primul rând, pe monitorizarea modului în care furnizorul de serviciu universal își îndeplinește obligațiile ce îi incumbă în conformitate cu prevederile deciziei de desemnare, astfel încât serviciile din sfera serviciului universal să fie furnizate în condițiile de calitate stabilite prin intermediul deciziei de desemnare, în mod transparent și nediscriminatoriu, urmărind, totodată, stabilirea celor mai potrivite măsuri de reglementare în ceea ce privește tarifele aferente acestor servicii.

Astfel, activitatea ANCOM va fi orientată în principal spre modificarea modalității de stabilire a tarifelor aferente serviciilor din sfera serviciului universal, dar și pe asigurarea continuității furnizării serviciului universal. Până la sfârșitul anului 2018, când expiră perioada pentru care CNPR este desemnat ca furnizor de serviciu universal, ANCOM va analiza dacă este oportună organizarea unei noi proceduri de desemnare ori dacă serviciile din sfera serviciului universal pot fi asigurate prin intermediul mecanismelor concurențiale din piață.

În scopul promovării eficienței economice și a concurenței efective pe piața serviciilor poștale concomitent cu maximizarea beneficiilor utilizatorilor, ANCOM va analiza în perioada vizată situațiile în care se impune necesitatea stabilirii unor condiții de acces la rețeaua poștală publică a CNPR. În măsura în care acest lucru se va impune, vor fi stabilite condițiile tehnice și economice în care se poate realiza accesul la rețeaua poștală publică, la elementele de infrastructură, precum și, eventual, la serviciile furnizate de către CNPR, prin definirea unei metodologii care va permite identificarea punctelor de acces în cazul cărora acordarea accesului ar fi fezabilă, precum și prin stabilirea unui model tehnico-economic de calculație a costurilor rețelei, ale elementelor de infrastructură și, eventual, ale serviciilor furnizate de către CNPR.

Ţinând cont de dezvoltările tehnologice din ultimii ani, de creșterea comerțului electronic şi de accelerarea implementării de noi modalități de prelucrare a trimiterilor poștale, cum ar fi soluțiile integrate de tipul „PCL” (Parcels Locker Service), „electronic self delivery”, „self-service” etc., ANCOM își propune să realizeze un studiu privind volumele de trafic poștal generate de comerțul on-line și să reglementeze, dacă se va dovedi necesar, noi servicii poștale şi condițiile în care acestea pot fi furnizate.

Procesul de consultare publică

Proiectul de strategie de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020 poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 20.02.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Cursurile Agora

Alege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferinta
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: București
 • Când: în curând
 • Info: 2 zile
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora

Cea mai recentă conferinţă Agora

12 decembrie 2017

Data Centers & IT Infrastructure Management

Data Centers & IT Infrastructure Management

Viitorul este în cloud, mobil și social. Fenomenul Internet of Things devine și el realitate. În 2020 pe glob vor exista 50 de miliarde de dispozitive, care vor produce 35 zettabytes de [...]

 
Fii la curent cu ultimele noutati agora.ro!