Premiile CNIV 2014 evidenţiază colaborarea profesor – elevi/studenţi

Educatie | 24 Noiembrie 2014

Ca urmare a procesului de evaluare a lucrărilor  în cadrul proiectului de la Universitatea din Bucureşti, CNIV (Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual – Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare),  s-au acordat premiile anuale CNIV. Sunt declarate ca obiective promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru / cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea TIC în educaţie şi în formarea continuă.

Evaluarea lucrărilor se face după următoarele principii: scoaterea în evidenţă şi promovarea rezultatelor obţinute de diverşi autori (cadre didactice, cercetători, specialişti, studenţi şi elevi) în activitatea de cercetare, inovare şi dezvoltare din domeniul tehnologiilor societăţii informaţionale (IST / FP7); promovarea şi implementarea tehnologiilor şi a platformelor informatice cu aplicaţii în domeniul educaţiei şi al formării continue; stimularea şi promovarea creativităţii  .

Premiul de creativitate "Intel România" – căte o Tabletă: 2 premii

“Flipped learning - proprietăţile funcţiilor derivabile cu GeoGebra şi Wiris pe platforma Moodle” (prof. Adriana Petrovici, prof. Ilenuţa Buhai - Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman)

„Informatica, matematica şi proiectele eTwinning, liant între real şi virtual” (Cosma Patricia-Nicoleta, Pelle Răzvan-Petru, Orjan Mihnea-Tudor, Toma Andrei-Ioan, Tudor Adrian (elevi), Bercovici Crina, Bercovici Manuel (profesori) - Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş" Beiuş)

Premiul de popularitate "Editura Niculescu" - căte un pachet cu 8 cărți: 5 premii

„Contribuţia proiectelor eTwinning în dezvoltarea competenţelor specifice la orele de matematică, informatică şi opţionale tematice” (Briscan Dragoş-Paul, Perţ Cătălin-Andrei, Tau Andreea-Diana,

Martin Paula, (elevi), Bercovici Crina, Szatmari Edit (profesori) - Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş" Beiuş)

„Predarea fizicii la nivel preuniversitar prin mijloace moderne” (prof. Vâju George - Colegiul Tehnic "Grigore Moisil", Bistrița)

„Un model de predare-învăţare a opţionalelor de astronomie şi astrofizică prin e-learning” (prof. Ghergu Cezar (1), Ghergu Laurenţiu, student (2), Roşu Mihai, student (2) - (1) Liceul Teoretic Neagoe Basarab, Oltenița, (2) Universitatea Politehnica București)

„The Solar Mission” (Sven Cortel, student (1), Kinga Raţiu, elevă (2), prof. drd. Georgeta Cozma (2) - (1) School of Computer Science, University of Manchester, United Kingdom, (2) Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", Satu Mare)

„Caracteristici definitorii ale profilului cadrului didactic din România” (Emilia Tomoaica, doctorand - Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației)

PREMII DE EXCELENŢĂ CNIV 2014

„Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti. Un reper marcant în istoria informaticii din România” (prof. univ. dr. Ion Văduva - Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică)

„Integrarea utilizării instrumentelor IT în activităţi de învăţare centrate pe modelare” (prof. drd. Daly Marciuc - Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare)

„Aplicaţii multi – touch” (Alexandru Kiraly, elev, prof. drd. Cozma Georgeta - Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare)

„Alternative inovatoare în studiul matematicii - învăţarea matematicii cu ajutorul teoriei inteligenţelor multiple” (prof. Vasilescu Irina - Şcoala Gimnazială „Hamburg”, Bucureşti)

„Manuale digitale 2014 elaborate de Ascendia Design” (Cosmin Mălureanu, Ascendia Design - http://www.ascendia.ro)

"În anul 1983 a fost lansată teoria Inteligenţelor Multiple (Howard Gardner), care oferă o nouă interpretare a noţiunii de inteligenţă faţă de teoriile psihopedagogice anterioare (Jean Piaget). Astfel, inteligenţa nu mai este vazută ca o trăsătură standardizată, nativă, constantă pe parcursul vieţii şi cuantificabilă (de exemplu, masurabilă prin testele IQ). Gardner afirmă că există 8 tipuri de inteligenţă (verbală, logico-matematică, vizual-spaţială, kinestezică, muzical-ritmică, naturalistică, interpersonală şi intrapersonală). Ele coexistă în fiecare individ, dar unul/unele dintre ele sunt dominante la acea persoană. Tipurile de inteligenţă pot fi dezvoltate de-a lungul vieţii şi deseori dezvoltarea unora le amplifică şi pe celelalte. Ele au sediul în zone diferite ale creierului şi pot acţiona simultan sau separat. Din punct de vedere pedagogic, cunoaşterea şi folosirea tipului de inteligenţă al elevilor va eficientiza învăţarea, ştiut fiind că există copii care învaţă mai bine din explicaţii scrise, alţii din diagrame sau imagini, alţii prin acţiune sau lucrând în grup etc. Elevii pot conştientiza modul lor propriu de învăţare şi pot aprecia, de asemenea, modul de învăţare al colegilor, chiar dacă este diferit de al lor."-Învăţarea matematicii cu ajutorul teoriei inteligenţelor multiple - Prof. Vasilescu Irina - Şcoala Gimnazială „Hamburg” Bucureşti,  CNIV 2014.

„Activităţile desfăşurate anual în cadrul proiectele  CNIV şi ICVL motivează convingerea privind necesitatea utilizării şi promovării orizontului fără limite oferit de noile ITC învăţării, educaţiei şi formării actualelor generaţii de tineri şi adulţi. Înserarea în procesul de predare-învăţare-evaluare a aplicaţiilor şi instrumentelor TIC reprezintă nu doar un simbol al modernităţii în educaţie, ca rezultat al informatizării şi implicit al noilor paradigme, ci un efect ce se impune fără posibilitatea de nu fi acceptat de către cadrele didactice, indiferent de disciplina pe care o predau sau nivelul colectivelor de elevi cu care lucrează. Consider excelentă iniţiativa constituirii unei echipe de voluntariat deoarece aduce beneficii Proiectelor CNIV şi ICVL în eficientizarea pregătirii şi derulării activităţilor anuale, iar pe termen lung, va creşte impactul lor prin extinderea promovării şi diseminării rezultatelor în numeroase instituţii din mediul preuniversitar, universitar şi de cercetare.” prof. Adriana Petrovici - Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman.                     .

Pentru detalii: http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/premii-2014

Cursurile Agora

Alege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferinta
 • Unde: București
 • Când: în curând
 • Info: 2 zile
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora

Cea mai recentă conferinţă Agora

12 decembrie 2017

Data Centers & IT Infrastructure Management

Data Centers & IT Infrastructure Management

Viitorul este în cloud, mobil și social. Fenomenul Internet of Things devine și el realitate. În 2020 pe glob vor exista 50 de miliarde de dispozitive, care vor produce 35 zettabytes de [...]

 
Fii la curent cu ultimele noutati agora.ro!