Leon Livovschi și Octavian Bâscă, pionieri ai informaticii românești

Educatie | 23 Aprilie 2015

LEON LIVOVSCHI (1921-2012) și  OCTAVIAN C. BÂSCĂ (1947-2003) au fost profesori de informatică la actuala Facultate de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București. Aceștia au fost dintre cei mai îndragiți profesori de informatică de la Facultatea de Matematică, și de aceea  le datorăm recunoștința și admirația pentru întreaga lor activitate, și pentru eforturile  lor deosebite în a contribui la  dezvoltarea unui domeniu nou ca informatica, și de a forma multe de generații de informaticieni

Apariția calculatorului și a teoriilor ce au contribuit la inventarea, conceperea și construirea calculatorului modern, nu se poate compara cu o alta inventție din istoria umanității. În perioada 1945-1970, pe plan mondial,   a fost momentul potrivit când dezvoltarea științelor și a tehnicii a făcut posibilă atât apariția echipamentelor și a dispozitivelor electronice (apariția microelectronicii, a dispozitive de memorare și de prelucrare, etc.)-componenta hardware (inginerie, IT), cât și inventarea și apariția limbajelor de programare, a sistemelor de operare - componenta software (algoritmi, calculabilitate, reprezentarea și prelucrarea datelor, etc.).

În România, acad. Grigore C. Moisil este cel care a avut inițiative și activități de cercetare și didactice, în colaborare cu profesori, ingineri, specialiști din diverse domenii, pentru apariția și utilizarea în România a “mașinilor de calcul” și fondarea unei școli de informatică. Pentru aceste contribuții majore acesta a fost premiat ca fiind primul român Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (IEEE – 1996, "For the development of polyvalent logic switching circuits, the Romanian School of Computing, and support of the first Romanian computers.", http://www.computer.org/portal/web/awards/moisil ), considerat părintele informaticii româneşti: “the key figure in promoting computer science and cybernetics in Romanian academic, university, and high school circles”.  În acest sens, profesorul Dragoș Vaida precizează recent "Informatica s-a născut la noi în anii 1955-1957, la Institutul de Fizică Atomică (IFA) al Academiei Române și la Universitatea din București (UB), Facultatea de Matematică-Fizică, în prezent de Matematică și Informatică. Au fost, deci, reprezentate, la acest debut, medii academice diferite, s-au pus în valoare legăturile dintre domenii distinse prin nivelul lor știintific și, mă grăbesc să adaug, managerial – Academicienii Simion Stoilow, Horia Hulubei și Grigore C. Moisil – pot spune chiar providențial” (Informatics in Romania - the first years, Revista de politica ştiinţei şi scientometrie – serie nouă Vol. 4, No. 1, Martie 2015, p. 29-33, http://rpss.inoe.ro/articles/informatica-in-romania-primii-ani).

Contribuțiile profesorului Leon Livovschi

A primit premii ale M.E.I în anii 1956, 1960, 1968 și a avut cercetări în domeniile: circuite cu contacte de relee, teoria automatelor finite, metode și algoritmi de sinteză a circuitelor combinaționale, programarea calculatoarelor, teoria algoritmilor, algoritmi euristici. Există referiri la contrubuțiile lui  Leon Livovschi în cartea lui GRIGORE C. MOISIL (1906-1973) "The Algebraic Theory of Switching Circuits" (pdf) publicată în limba engleză (First English edition 1969, Library of Congress Catalog Card No. 63 – 10024, Pergamon Press, 719 pages) după ediția din limba română "Teoria algebrică a mecanismelor automate", Editura Tehnică, 1959 și cartea din limba franceză "Théorie structurelle des automates finis" (Gauthier-Villars Paris, 1967 - 337 pages).

"Un tînăr inginer, Leon Livovski (actualmente profesor la. Universitatea din Bucureşti), i-a atras atenţia asupra unor articole din revista sovietică „Electricestvo", privind utilizarea logicii matematice clasice în studiul circuitelor de comutaţie. În felul acesta, academicianul Moisil ia cunoştinţă, în jurul anilor 1950, cucercetările sovietice (în special ale lui Şestakov şi Gavrilov) privind aplicaţiile logicii matematice în tehnică. Concomitent, în Statele Unite ale Americii, Claude Shannon publicase nişte cercetări similare, iniţiate, ca şi cele sovietice, în jurul anului 1938." Solomon Marcus.

"L. Livovschi (1921 – 2012) initiated with Moisil the use of finite automata to the design of electronic circuits and published a book that synthesizes the Romanian research in this area." Cristian Calude, Marian Gheorghe, Bucharest school of theoretical computer science, Revista de politica ştiinţei şi scientometrie – serie nouă Vol. 3, No. 4,  2014, p. 280-281.

Contribuțiile profesorului Octavian Bâscă

A fost un remarcabil absolvent al școlii de informatică fondată de Grigore C. Moisil la Facultatea de Matematică-Fizică, și care a preluat de la acesta "ștafeta" și cele mai importante deziderate privind dezvoltarea Informaticii, precum și utilizarea calculatorului în dezvoltarea societății românești. În anul 1970 a absolvit secția Masini de calcul, înființată de acad. Grigore C. Moisil, în anul 1960, la Facultatea de Matematică, Universitatea din București. A predat o diversitate de cursuri si seminarii: Mașini de calcul, Structuri de date, Sisteme de operare și teleprelucrarea datelor, Bănci de date și aplicatii economice (UNESCO), Teoria codurilor și structuri de date, Bazele programării, Ecuații diferențiale și integrale, Analiză matematică, Combinatorică și teoria grafurilor, Bazele informaticii, Structuri de date și algoritmi, Sisteme de operare, Tehnici de calcul, Software pentru mini și microcalculatoare, Baze de date, Calcul distribuit, Metode avansate de prelucrare a datelor, Algoritmi și teoria grafurilor.

“Fiindu-i student, recent, am răsfoit cursul lui O. Bâscă, Sisteme de operare și teleprelucrarea datelor, predat în anul 1976, forma litografiată a cursului apărută în anul 1976 (250 pag.) la Tipografia Universității din Bucuresști. Constat că la bibliografie apar 21 de titluri, dintre care multe foarte recente, la vremea respectivă: A. T. Bertztiss, Data structures, Theory and Practices, Academic Press, New York and London, 1971; M. V. Wilkes, Sisteme de operare cu acces multiplu, Editura Tehnică, 1974; D. E. Knuth, Tratat de programarea calculatoarelor, Editura Tehnică, 1974. Comparativ cu domeniul Matematică, unde un matematician nu are în studiu o mare diversitate de tematici, în domeniul Informaticii un informatician este nevoit să studieze o mare diversitate de tematici, având in vedere cele două componente- hardware și software, și evoluția rapidă a acestora, toate acestea pentru aplicații destinate rezolvării practice dintr-o mare diversitate de domenii de activitate ale societății.”  Marin Vlada.

Detalii: http://www.c3.cniv.ro/?q=2015/leon  și  http://www.c3.cniv.ro/?q=2015/obasca

Cursurile Agora

Alege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferinta
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: București
 • Când: în curând
 • Info: 2 zile
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora

Cea mai recentă conferinţă Agora

12 decembrie 2017

Data Centers & IT Infrastructure Management

Data Centers & IT Infrastructure Management

Viitorul este în cloud, mobil și social. Fenomenul Internet of Things devine și el realitate. În 2020 pe glob vor exista 50 de miliarde de dispozitive, care vor produce 35 zettabytes de [...]

 
Fii la curent cu ultimele noutati agora.ro!