Învăţământ virtual vs. învăţământ tradiţional

Educatie | 3 Octombrie 2014

Învăţământul virtual şi-a demonstrat modalităţile de inovare în educaţie şi cercetare.

Calculatorul şi noile tehnologii (echipamente şi produse software) oferă modalităţi şi instrumente de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti-învăţământ virtual, şi-a demonstrat modalităţile de inovare în educaţie şi cercetare. Acest lucru s-a validat în contextul implicării şi colaborării dintre mediul universitar, mediul preuniversitar şi mediul IT.

Astăzi, în anul 2014 se poate conchide că termenul de „învăţământ virtual” nu reprezintă înlocuirea învăţământului tradiţional cu forme şi modalităţi de eliminare a rolului profesorului din procesul didactic, ci din contră trebuie să reprezinte forme şi modalităţi moderne pentru a atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin instrumente TIC.

La nivel naţional, deşi promisiuni au existat, începând cu anul 2013 au avut loc dezbateri pentru modernizarea de curriculum şi elaborarea programelor analitice ale disciplinelor pentru întregul sistem şcolar. Cum era firesc, s-a început cu schimbarea de curriculum pentru clasele I şi a II-a, urmănd ca acest lucru să continue pentru întreg ciclu primar, apoi gimnazial şi liceal.

Manualul digital a fost definit clar şi corect prin Caietul de sarcini şi Specificaţiile Tehnice elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Deşi s-a întârziat cu apariţia pe băncile elevilor a noilor manuale digitale (obstacole administrative şi legislaţia ce impun etape neflexibile), se speră ca elevii să se bucure curând de noua viziune în educaţie implementată prin intermediul manualelor digitale.

Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor inovatoare şi permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie. Acest lucru s-a întâmplat după anul 2000, când prin cercetări şi activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: platforme e-Learning, lecţii interactive de Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality. Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti şi-a adus un aport important în acest demers, fiind un cadru de manifestare a iniţiativelor, a acţiunilor, a cercetărilor, a proiectelor şi a aplicaţiilor prin promovarea noilor tehnologii în educaţie şi cercetare.

Manualul digital îmbogăţeşte procesul de predare-învăţare-evaluare cu activităţi multimedia interactive, iar cel mai important element de noutate adus de manualul digital este reprezentat de activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII). Prin manualul digital se atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin atributul de imersiune (virtual reality şi augmented reality) pe care un eveniment de învăţare continuu (manual digital) îl conferă procesului didactic, faţă de un eveniment de tip discret (RLO, Reusable Learning Objects) şi faţă de experienţa acumulată de elevi sau cadrele didactice în utilizarea de software educaţional (lecţii interactive) prin laboratoarele virtuale pentru fizică, chimie, biologie, etc.” - http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014 .

Sursă ştire şi imagine: http://topub.unibuc.ro/

Cursurile Agora

Alege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferinta
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: București
 • Când: în curând
 • Info: 2 zile
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora

Cea mai recentă conferinţă Agora

12 decembrie 2017

Data Centers & IT Infrastructure Management

Data Centers & IT Infrastructure Management

Viitorul este în cloud, mobil și social. Fenomenul Internet of Things devine și el realitate. În 2020 pe glob vor exista 50 de miliarde de dispozitive, care vor produce 35 zettabytes de [...]

 
Fii la curent cu ultimele noutati agora.ro!