Informatică aplicată pentru studenţi şi specialişti - autor Marin Vlada

România | 19 Iulie 2013

"Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Mediile din natură sunt guvernate de limbaje. Omul a inventat calculatorul, limbajele şi ştiinţele pentru cunoaştere. Prin intermediul calculatorului se prelucrează informaţiile şi cunoştinţele. Pentru reprezentarea şi prelucrarea informaţiilor calculatorul utilizează limbajele artificiale. Acest fapt dovedeşte că limbajele au fost inventate nu numai pentru comunicarea informaţiilor, ci mai ales pentru prelucrarea informaţiilor." (Prefaţă la carte, Marin Vlada)

A apărut la Editura Universităţii din Bucureşti cartea Informatică aplicată: Modele de aproximare, software, aplicaţii, autor Marin Vlada, conf. univ. dr. la Universitatea din Bucureşti. Cartea este destinată studenţilor de la chimie, precum şi studenţilor de la matematică şi informatică, fizică, biologie, etc. Studenţii vor avea posibilitatea de a înţelege diverse calcule matematice, statistice şi numerice sau analiza datelor experimentale prin utilizarea calculatorului, a sistemelor software moderne, a tehnologiilor web şi a sistemului internet, şi în general prin utilizarea tehnologiilor informaiţei şi comunicaţiei. Concepţia şi elaborarea cărţii ţine seama de obiectivele învăţării prin descriptorii generici definiţi de matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS): cunoaştere, înţelegere şi utilizare a unui limbaj specific; explicare şi interpretare; aplicare şi rezolvare de probleme; reflecţie critică şi constructivă; creativitate şi inovare; autonomie şi responsabilitate; interacţiune socială; dezvoltare personală şi profesională. De asemenea, prin secţiunea "Modele neliniare în Farmacocinetică", cartea se adresează şi specialiştilor din cercetare ce vor găsi o abordare a unor probleme actuale.

Multă vreme, Computer science şi Informatics au fost considerate concepte identice. Astăzi, termenii sunt diferiţi. Utilizarea sistemelor de calcul a schimbat lumeaţi continuă să influenţeze aprope fiecare aspect al vieţii cotidiene, inclusiv în medicină şi asistenţă medicală, în afaceri şi finanţe, în educaţie şi formare continuă, în ştiinţă şi tehnologie, în politică şi guvernare, etc. Prin apariţia calculatorului şi a noilor tehnologii de prelucrare a informaţiilor şi cunoştinţelor, ştiințele au realizat salturi mari în acumularea de descoperiri. Prin urmare, ştiinţa este un generator de cunoştinţe obţinute prin activitatea domeniilor de ştiinţă ce adaugă de fiecare dată la fondul comun al ştiinţei, informaţii noi şi revizuiri ale unor cunoştinţe vechi, realizând astfel o dezvoltare permanentă a ştiinţei. Ştiinţele constituie un tezaur al umanităţii printr-un ansamblu sistematic de informaţii despre natură, societate şi gândire.

Fiecare ştiinţă reprezintă un proces continuu al cunoaşterii ce utilizează metode şi tehnici de observare şi experimente, metodologii şi tehnologii într-o continuă perfecţionare, metode proprii de cercetare, informaţii proprii despre obiectele investigate, un limbaj ştiinţific propriu, dar şi medii specifice de stocare. Prin utilizarea tehnologiilor oferite de calculator şi de inteligenţa artificială, de realitatea virtuală şi de invenţii ale tuturor ştiinţelor, e posibil să se reuşească rezolvarea celor mai importante probleme ale umanităţii. Daniel Pink (2006) în lucrarea “A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future” consideră secolul XXI ca fiind al IV-a val, şi anume perioada conceptelor (concept workers).

Cartea poate fi achiziţionată la librăria online a Editurii Universităţii din Bucureşti: http://librarie-unibuc.ro/ .

Sursa ştire: http://topub.unibuc.ro/

Conferinţele Agora

Alege conferinta Alege conferinta Alege conferinta Alege conferinta Alege conferinta Alege conferinta Alege conferinta
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: 26 octombrie 2017, ora 09:00
 • Info: 2 day course - October 26-27
Participa la conferinta
Conferinta Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: 27 noiembrie 2017, ora 09:00
 • Info: 2 day course - November 27-28
Participa la conferinta
Conferinta Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: 06 decembrie 2017, ora 09:00
 • Info: 2 day course - December 6-7
Participa la conferinta
Conferinta Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: 11 decembrie 2017, ora 09:00
 • Info: 2 day course - December 11-12
Participa la conferinta
Conferinta Agora
 • Unde: Centrul de training autorizat ITtraining, București
 • Când: 31 decembrie 2017, ora 09:00
 • Info: Cursuri, 2-4 zile
Participa la conferinta
Conferinta Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: 31 decembrie 2017, ora 09:00
 • Info: 2 day course - Date TBA
Participa la conferinta
Conferinta Agora
31
dec
2017

Cryptography

 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: 31 decembrie 2017, ora 09:00
 • Info: 2 day course - Date TBA
Participa la conferinta
Conferinta Agora

Cea mai recentă conferinţă Agora

19 octombrie 2017

Advanced Machine Learning; Scientific Python and Machine Learning

Advanced Machine Learning; Scientific Python and Machine Learning

Course Overview: Data scientists use algorithms and frameworks which enables computers to solve problems that are classified on a higher complexity level than traditional algorithms. Probably the [...]

 
Fii la curent cu ultimele noutati agora.ro!