HG privind Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România – 2020

Evenimente | 7 Aprilie 2015
Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, “Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România – 2020”, elaborată de Ministerul pentru Societatea Informațională. Documentul preia și adaptează la situația țării noastre elementele Agendei Digitale pentru Europa, una dintre cele șapte inițiative pilot ale Strategiei Europa 2020. Agenda Digitală definește rolul major pe care utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) va trebui să-l joace în realizarea obiectivelor Europa 2020.
Realizarea Strategiei naționale privind Agenda Digitală pentru România și a Planului Național NGA, ca parte componentă a Strategiei, de către Ministerul pentru Societatea Informațională reprezintă cele două condiționalități ex-ante necesare în vederea accesării fondurilor europene pentru exercițiul financiar 2014-2020. 
„Strategia națională privind Agenda Digitală pentru România este un document cadru mult așteptat de către întreaga piață de IT&C și de către autorități. Pasul următor este să dăm drumul cât mai repede politicilor și programelor din domeniile de interes, astfel încât să vedem o schimbare vizibilă social în utilizarea tehnologiei în România", a declarat Sorin Mihai Grindeanu, ministrul pentru Societatea Informațională. 
Strategia Națională privind Agenda Digitală definește patru domenii de acțiune, după cum urmează:
e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing și Social Media – domeniu prin care se vizează creșterea eficienței și reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administrației;
TIC în educație, cultură și sănătate – domeniu prin care se vizează sprijinul acestor tehnologii la nivel sectorial;
TIC în e-comerț, precum și cercetarea, dezvoltarea și inovarea în TIC – domeniu ce vizează avantajele comparative regionale ale României și sprijină creșterea economică în domeniul privat;
Broadband și servicii de infrastructură digitală – domeniu ce vizează asigurarea incluziunii sociale.
Necesarul total de investiții pentru implementarea completă a viziunii strategiei este de 3,9 miliarde euro. Impactul direct și indirect asupra economiei poate fi tradus într-o creștere a PIB de 13%, creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și reducerea costurilor administrației cu 12% în perioada 2014-2020.
Măsurile concrete prevăzute în Strategie vor duce la:
asigurarea accesului cetățenilor și organizațiilor la servicii publice electronice (servicii de e-Guvernare);
îmbunătățirea accesului la internet prin creșterea gradului de acoperire a rețelelor de comunicații electronice de mare viteză în bandă largă;
creșterea gradului de utilizare a internetului;
promovarea comerțului electronic;
creșterea numărului serviciilor publice electronice transfrontaliere;
sporirea conținutului digital și dezvoltarea de infrastructuri TIC în domeniile educației, sănătății și culturii;
sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC prin susținerea cercetării-dezvoltării și inovării în domeniu.
De asemenea, Strategia fixează, pentru România anului 2020, atingerea următorilor indicatori:
cel puțin 35% dintre cetățeni să utilizeze sistemele de e-Guvernare;
cel puțin 60% dintre cetățeni să utilizeze cu regularitate internetul;
cel puțin 30% dintre cetățeni să facă achiziții on line;
o acoperire cu rețele de comunicații în bandă largă (peste 30 Mbps) de minim 80%.

Cursurile Agora

Alege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferintaAlege conferinta
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 1 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: București
 • Când: în curând
 • Info: 2 zile
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora
 • Unde: Bucharest, Romania
 • Când: în curând
 • Info: 2 day course
Participa la curs
Cursul Agora

Cea mai recentă conferinţă Agora

12 decembrie 2017

Data Centers & IT Infrastructure Management

Data Centers & IT Infrastructure Management

Viitorul este în cloud, mobil și social. Fenomenul Internet of Things devine și el realitate. În 2020 pe glob vor exista 50 de miliarde de dispozitive, care vor produce 35 zettabytes de [...]

 
Fii la curent cu ultimele noutati agora.ro!