Despre Agora

Agora Group este un trust de presă specializat în tehnologia informaţiei, comunicaţii şi afaceri.

Agora Group este prezent în piaţa publicaţiilor de IT&C din 1992, publicând de-a lungul timpului reviste ca PC REPORT, Open – Tehnologia Informaţiei, Byte România, Net Report, Gazeta de informatică, PC Magazine România, eWeek România, Channel Partner România, suplimentul Zoom, anuarul SinteTIC, IT Trends și Digital Trends.

Începând din 2005 Agora Group şi-a completat portofoliul de produse cu conferinţe de specialitate, domeniu care este într-o creştere considerabilă datorită expertizei şi recunoaşterii echipei în piaţă. Astfel a fost lansat roadshow-ul de conferinţe SolePAD (Soluţii eficiente pentru afaceri durabile), iar în 2008 aria conferinţelor organizate de Agora Group s-a extins cu seria de conferinţe ATC (Agora Technology Conferences) precum şi cu seria de mese rotunde IT Trends.

În prezent, Agora Group deţine în portofoliu revistele: IT Trends, Cybersecurity Trends, Catalogul Cloud Computing, evenimentele: Conferinţele Regionale Agora, Conferinţele de Tehnologie Agora, Conferinţele de Soluţii Agora, conferințele eHealth, eduVision, Programatica, Agile Tour, roadshow-ul „Digital Agenda for Romania”, site-ul BPM EE Forum şi portalul online cu serviciul de ştiri AgoraNews.

Revistele Agora

Cybersecurity Trends

Cybersecurity Trends, este o revistă trimestrială care își propune să sporească gradul de conștientizare în privința amenințărilor crescânde provocate de infracționalitatea cibernetică și să ofere sfaturi și soluții de apărare împotriva acestora prin furnizarea de informații de la principalele companii specializate pe securitate informatică, asociații de profil și instituții de stat.

Citeşte blogul Cybersecurity Trends
IT Trends

IT Trends este o revistă de business IT, fiind concepută ca o îmbinare între expertiza în domeniul produselor IT&C şi oglindirea modului în care tehnologia informaţiei influenţează şi potenţează administrarea şi conducerea afacerilor. Prin tematica abordata şi prin stilul editorial adoptat, IT Trends răspunde nevoii tot mai mari de informaţii dedicate afacerilor dinamice.

Citeşte blogul IT Trends
 • Periodicitate: 12 numere/an
 • Format finit: 215 x 285 mm
 • Distribuţie: controlată, naţională

Conferinţele Agora

Conferintele regionale

Conferinţele Regionale Agora sunt un roadshow de tehnologie şi finanţări care promovează soluţii pentru scăderea costurilor şi eficientizarea afacerilor şi soluţii de finanţări nerambursabile şi/sau parţial rambursabile şi asigurări.

Conferintele de tehnologie

Conferinţele de Tehnologie Agora reprezintă o suită de manifestări menite a prezenta soluţii concrete pentru administraţia publică centrală şi/sau instituţiile financiar-bancare, telecom, utilităţi şi marile companii.

Conferintele de solutii

Conferinţele de Soluţii Agora sunt o suită de manifestări care alternează workshop-uri interactive cu discuţii în cadrul unor mese rotunde cu public.

Politica de confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, operatorul BYBLOS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, Aleea Trestiana, nr. 2, bloc 17, ap. 50, camera 3, cod postal 040378, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/10325/1998, cod unic de înregistrare RO 11098215, prelucrează în condiţii de siguranţă datele cu caracter personal colectate de la persoanele fizice, în scopul derulării de către această societate a activităţilor de informare, marketing, reclamă şi publicitate.

Prelucrarea datelor personale se realizează direct de BYBLOS S.R.L., precum şi prin împuterniciţi, conform Legii nr. 677/2001, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerinţele minime de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiţiile stabilite prin măsurile tehnice si organizatorice necesare păstrării confidenţialităţii datelor personale, adoptate de operator conform legii.

Prin participarea la campaniile de marketing ale operatorului şi transmiterea datelor personale, persoanele vizate îşi exprimă acordul explicit pentru prelucrarea datelor lor personale (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea si stocarea acestora) şi pentru includerea în baza de date a BYBLOS S.R.L.

Scopul constituirii bazei de date a operatorului îl reprezintă informarea persoanelor vizate prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la evenimentele organizate de BYBLOS S.R.L., sau alte acţiuni de marketing desfăşurate de către BYBLOS S.R.L.

Conform legislaţiei aplicabile, persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care le privesc, dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. De asemenea, fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct şi de a solicita excluderea din baza de date a operatorului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la urmatoarele date de contact: BYBLOS S.R.L. - Bucuresti, sector 4, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 12-14, scara D, etaj 2, ap.10, camera 3, cod postal 040243 sau pe adresa de email office@byblos.ro.

În funcţie de solicitarea persoanei vizate, operatorul se obligă:
• să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
• să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
• să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Operator: BYBLOS S.R.L. (operator inscris sub nr. 16539 in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal)

MediaKit

 • * Portal Agora.ro  EN
 • * Revista IT Trends EN
 • * Revista Cybersecurity Trends EN
 • * Catalog Cloud Computing EN
 • * Romanian IT&C Directory RO
 • * Catalog Cursuri organizate de Agora și Logtel EN
 • * Conferinţa BPM EE Forum EN
 • * Portal bmpeasterneurope.org EN
  • * Conferinţele de tehnologie Agora EN
  • * Tabăra de IT și Dezvoltare Personală  RO
  • * Conferința "The Big Data Bang and the Internet of Things" EN
  • * Conferinţele pentru Administrația Publică Locală  RO
  • * Conferinţele Soluții pentru dezvoltarea IMM-urilor  RO

 

Contactează Agora

 • Redacţia: office@agora.ro
 • Abonamente: abonamente@agora.ro
   
 • Telefon: (0722) 347 698
 •  
 • BYBLOS SRL
  Adresa: Sediu social: Bucuresti, sector 4, Aleea Trestiana, nr. 2, bloc 17, ap. 50, camera 3, cod postal 040378
  Punct de lucru si adresa de corespondenta: Bucuresti, sector 4, Bd. Dimitrie Cantemir, nr.12-14, scara D, etaj 2, ap.10, camera 3, cod postal 040243
  CUI 11098215
  J40/10325/1998
  Capital social: 50 000 lei

INFO

Recunoscut drept unul dintre cei mai credibili furnizori de informaţii IT&C, Agora Group vine mereu cu idei creative pentru a răspunde nevoii publicului de informare, la standarde moderne.

Agora Group îşi lărgeşte aria de conferinţe tematice şi îşi orientează publicaţiile spre zona B2B, oferind soluţii complete de promovare şi un marketing mix adaptabil oricărui client.

În 2005 Agora Group şi-a completat portofoliul de produse cu conferinţe, domeniu care este într-o creştere considerabilă datorită expertizei şi recunoaşterii echipei în piaţă. Astfel a fost lansat roadshow-ul de conferinţe SolePAD (Soluţii eficiente pentru afaceri durabile), iar în 2008 aria conferinţelor organizate de Agora Group s-a extins cu seria de conferinţe ATC (Agora Technology Conferences) precum şi cu seria de mese rotunde IT Trends.

În prezent, Agora Group deţine în portofoliu revistele: IT Trends, Cybersecurity Trends, Catalogul Cloud Computing Romania, evenimentele: Conferinţele Regionale Agora, Conferinţele de Tehnologie Agora, Conferinţele de Soluţii Agora, mesele rotunde IT Trends şi portalul online cu serviciul de ştiri AgoraNews.

Agora news